امنیت نرده حفاظ آهنی در مقابل دزدان بهترین نرده داخل ساختمان و دیوار

چرا نرده شاخ گوزنی ؟ نرده شاخ گوزنی در تمامی زمینه ها نسبت به سایر حفاظ های قدیمی برتری دارد. بازار نرده روی دیوار تا سالیان درازی در اختیار نرده های فلزی میله ای یا حفاظ نیزه ای بود. حفاظ های ساده ای که نوک آنها به شکل سرنیزه تیز میشد یا سزنیزه ها بصورت جداگانه به بالاترین نقطه حفاظ جوش داده می شد. این حفاظ های قدیمی ایرادهای زیادی داشت.

نرده حفاظ گارد دیوار ساختمان خانه جلوگیری از ورود دزدان
603 7800 0912