امنیت نرده حفاظ آهنی در مقابل دزدان بهترین نرده داخل ساختمان و دیوار

در برخی موارد , برخی تولیدکنندگان حفاظ شاخ گوزنی از روش دیگری برای سودجویی استفاده میکنند: این به اصطلاح تولید کنندگان , شاخه های اصلی حفاظ گوزنی را از میلگرد استاندارد استفاده میکنند ولی برای شاخه های فرعی از میلگرد نازک تر استفاده میکنند. و از این طریق وزن حفاظ را کاهش میدهند و با اینکه قیمت پایین تری به خریداران حفاظ میدهند ولی در عمل سود بیشتری هم به جیب میزنند. در عمل شما به عنوان خریدار محصول مشابهی را از تولید کننده واقعی و تولیدکنندگان سود جو نمیخرید. بلکه دو محصول با استاندارهای جداگانه را میخرید که هر دو یک نام را برای محصول خود عنوان میکنند.

نرده حفاظ گارد دیوار ساختمان خانه جلوگیری از ورود دزدان
603 7800 0912