نرده حفاظ دزدگیر آهنی گارد ارزان ساختمان

عوامل زیادی بر قیمت حفاظ شاخ گوزنی موثر است ولی مهمترین عوامل را میتوان اینگونه نام برد: مدل حفاظ شاخ گوزنی ضخامت میلگرد مورد استفاده برای ساخت حفاظ ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی تراکم (تعداد ردیف های حفاظ شاخ گوزنی) نوع جوش کاری نوع رنگ کاری و کیفیت برند رنگ مورد استفاده

نرده حفاظ گارد دیوار ساختمان خانه جلوگیری از ورود دزدان
603 7800 0912