نرده حفاظ دزدگیر آهنی گارد ارزان ساختمان

نسل جدید نرده روی دیوار: شاخ گوزنی، لیلیوم، نیزار، بوته ای در سالیان اخیر و اهمیت پیداکردن مقوله حفاظ ساختمان در برابر دزدی و ورود غیر مجاز ؛ نیاز به حفاظ هایی بود که معایب حفاظ های سزنیزه ای را نداشته باشد؛ در عین حال زیبایی ظاهری ساختمان را نیز حفظ کند. نتیجه برسی های گسترده با توجه به فاکتورهای : امنیت، زیبایی، قیمت مناسب و استحکام بالا انجام گرفت که منجر به ساخت چند مدل متنوع از نرده دیوار با شکل ظاهری متنوع گردید که به نرده شاخ گوزنی یا حفاظ شاخ وزنی شهرت دارند.

نرده حفاظ گارد دیوار ساختمان خانه جلوگیری از ورود دزدان
603 7800 0912