حفاظ نرده روی دیوار خانه

حفاظ دیوار خانه میله ای

حفاظ نرده میله ای دیوار خانه در سالیان اخیر و اهمیت پیداکردن مقوله حفاظ ساختمان در برابر دزدی و ورود غیر مجاز ؛ نیاز به حفاظ هایی بود که معایب حفاظ های سرنیزه ای را نداشته باشد؛ در عین حال زیبایی ظاهری ساختمان را نیز حفظ کند. نتیجه بررسی های گسترده با توجه به فاکتورهای : امنیت، زیبایی، قیمت مناسب و استحکام بالا انجام گرفت که منجر به ساخت چند مدل متنوع از نرده دیوار با شکل ظاهری متنوع گردید که به نرده شاخ گوزنی یا حفاظ شاخ وزنی شهرت دارند.

نرده دیوار حیاط خانه حفاظ خانه
603 7800 0912