فنس شاخ گوزنی

فنس شاخ گوزنی

فنس شاخ گوزنی روی دیوار در نوع انواع مختلف حفاظ شاخ گوزنی بوته ای نیزه ای است با توجه به این که حفاظ ها در مدل و سبک های مختلف تولید شده و همگی حفاظ های روی دیوار از یک چیده مان استفاده میکنند در نهایت با توجه به این اصل که حفاظ ها در ارتفاع حدود 2 متر نصب میشود. این طراحی حفاظ به صورتی انجام شود که هم امنیت و هم جلوه خاصی داشته باشد . گروه تولید حفاظ آهن سازه همواره در جهت تامین امنیت و طراحی حفاظ کوشیده بهترین حفاظ ها را تولید وروانه بازار کند.

فنس شاخ گوزنی فنس شاخ گوزنی
603 7800 0912