رنگ کوره ای استاتیک نرده حفاظ آهنی

رنگ کوره ای یا پودری استاتیک را در واقع می توان عملیات خشک کردن رنگ یا پوشش های که از ترکیب چند قطعات شیمیایی صنعتی برای روی نرده حفاظ پوشش داده می شود دانست، که با یک سری عملیات بر سطح بدنه حفاظ آهنی اعمال می شود، نتیجه کار یک سطح با صیقل و منسجم در مقابل رطوبت و زنگ زدگی می شود .

در ویدیو زیر استفاده از رنگ کوره ای پودری در حفاظ بوته ای را مشاهده نمایید

603 7800 0912