انواع حفاظ نرده

حفاظ دیوار ساختمان ( حفاظ شاخ گوزنی ) حفاظ دیوار آبشاری عرض مناسبی نداشت و این مشکل سبب شده بود تا سارقان با استفاده از میله های کار شده در حفاظ خود را به بالای دیوار رسانده و به سرعت در طول دیوار جا به جا شده و از کمترین ارتفاع موجود در حفاظ عبور کرده و وارد محوطه ساختمان شوند. برای رفع این مشکل و ایجاد امنیت بیشتر می‌بایست هم عرض حفاظ دیوار ساختمان افزایش پیدا می‌کرد و هم از حجم بیشتری از میلگرد های نوک تیز به صورت لایه های منظم و یا نامنظم استفاده می شد.

حفاظ نرده دیوار ساختمان خانه بوته خار شاخ سر گوزنی
603 7800 0912