انواع حفاظ نرده

روش های قدیمی جلوگیری از دزدی خانه دیگر کاربرد ندارند. در گذشته افراد با روشن کردن لامپ های داخل خانه و ساختمان، سعی در برقراری امنیت پس از خروجشان می کردند. امروزه دیگر این روش ها کاربرد ندارند و منسوخ شده اند. چرا که سارقان و دزدان، بسیار حرفه ای تر عمل کرده و با هوش تر شده اند.

حفاظ نرده دیوار ساختمان خانه بوته خار شاخ سر گوزنی
603 7800 0912