انواع حفاظ نرده

۴- کیفیت حفاظ شاخ گوزنی بعلت استفاده از جوشکاری تحت و رنگ کوره ای بسیار بالا میباشد.

حفاظ نرده دیوار ساختمان خانه بوته خار شاخ سر گوزنی
603 7800 0912